EFAB

Professionell fasadarbeten i Gävle Kommun

EFABs affärsidén gå ut på utföra murning, puts, balkong och skorstenarbete samt byggkonsult till privata personer, fastighetsägare och byggbranschbolag. Vi har lång erfarenhet inom branschen och ett brett kunnande som vi tar med oss i varje nytt arbete.

Fasadrenovering
Murningsarbeten
Putsarbeten
Tilläggsisolering
Skorstenar
Öppna spiser
Balkongrenovering